Eredmények

Eredmények

2022.01.01.
Eredmények

2021

lásd a hírek között!

2018-2020

...

2017

Csontos Csaba (geográfus MSc ) az ELTE TTK 2017. évi Környezettudományi Tudományos Diákköri konferenciáján a Környezettudományi Centrum különdíját nyerte.

2016

Soha Tamás (geográfus MSc) a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (Debrecen), a FiFöMa szekcióban kiemelt különdíjat nyert. Pályamunkájának címe: A decentralizált szivattyús energiatárolás potenciáljainak vizsgálata magyarországi mintaterületeken térinformatikai eszközökkel. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla.

2015

A Tanszék “Erre van előre” kutatócsoportjának alapképzésben (BSc) részt vevő tagjai, Havas Márton és Hrenkó Izsák (témavezetőjük: Munkácsy Béla) – magasabb évfolyamból indulókat megelőzve, kettős győzelmet aratva – első helyet értek el mind a XXXII. OTDK Fenntartható energetika tagozatában, mind a XVI. Eötvös Konferencia Földrajz-Földtudomány szekciójában is. Közösen készített és bemutatott pályamunkájuk az északnyugat-magyarországi térség szélenergia-potenciálját az energiatárolási technológiával összefüggésben vizsgálta. A terület technikai, illetve társadalmi-gazdasági szélenergia-potenciáljának meghatározása mellett a villamosenergia-tárolás lehetőségeit elemezték. A vizsgálat során a hazánkban ténylegesen alkalmazható, innovatívnak számító adiabatikus (avagy üzemanyag rásegítés nélkül működő) sűrített levegős energiatárolást (ASLET) találták leginkább megfelelőnek. A konkrét területek alkalmasságát többek között fúrások kiválasztásával, illetve rétegsorok elemzésével határozták meg. A kutatás legfőbb megállapítása, hogy a térinformatikai elemzéssel és nemzetközi összehasonlításokkal alátámasztott 2600 MW társadalmi-gazdasági szélenergia-potenciál (5 megyére vetítve), illetve az ASLET megoldásokban rejlő  energiatárolási kapacitás (7 helyízínen mindösszesen 2100 MW) nagyságrendileg alkalmas az egységes rendszerben való működtetésre. A bírálatok a munka fő erényeként kiemelték a kutatás multidiszciplináris jellegét (geológia, geofizika, energiaföldrajz, energetika és térinformatika), gyakorlati jelentőségét és magas színvonalát. A siker eredményeként hallgatóink máris számos felkérést kaptak, így az elvégzett munkáról szakmai konferenciákon, illetve energetikai szakmai kiadványokban fognak beszámolni az elkövetkező hónapok során.

2011

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri konferencián az ELTE TTK FFI Földrajztudományi központjának földrajz alap- és mesterszakos geográfus hallgatói komoly eredményeket értek el. Közülük, a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékhez kapcsolódóan hárman voltak igen sikeresek.

2011. április 27-29. között a Nyíregyházi Főiskolán – ahol a Fizika, Földtudományok és Matematika szekció került megrendezésre – ketten szereztek értékes díjakat:

  • Laki Ádám Mihály a Kultúrtájváltozás a mernyei uradalom területén a 18. és 19. században című dolgozatával a Történeti földrajz, tudománytörténet tagozatban I. díjat nyert.Témavezetője Dr. Csüllög Gábor.
  • Hesz Roland Attila az Esztergom 19. századi funkcionális  térszerkezetének történeti földrajzi vizsgálata című dolgozatával a Történeti földrajz, tudománytörténet tagozatban a SZSZB Megyei  Múzeumok Igazgatóságának különdíját nyerte el. Témavezetője Dr. Csüllög Gábor.

A Szent István Egyetemen április 14-16 között a Közgazdaságtan szekcióban. rendezett OTDK-án, a Környezetgazdálkodás és Klímaváltozás tagozatban:

  • Sáfián Fanni (Geográfus MSc) és  Molnár András (Környezetmérnök BSc, BME) a Tordas település hulladékmegelőzési terve a fenntartható hulladékgazdálkodás tükrében című dolgozatukkal II. helyezést értek el. Témavezetőjük Dr. Munkácsy Béla.