Mesterképzés

Mesterképzés

2022.01.01.
Mesterképzés

Bede-Fazekas Ákos

Táj-, környezet- vagy természetföldrajzi tematikájú online térképes alkalmazás fejlesztése

Magyarország jövőben várható éghajlatának bemutatása online térképes alkalmazással

Választott táj-, környezet- vagy természetföldrajzi feladat megvalósítása új ArcMap-eszközként

Választott táj-, környezet- vagy természetföldrajzi feladat megvalósítása új QGIS-eszközként

A potenciális természetes növényzetet bemutató online térképes alkalmazás fejlesztése

Potenciális természetes növényzet a tájértékelés szolgálatában

Térképen ábrázolt karakteres fák (jellegfák) ökológiai értéke

Térképen ábrázolt karakteres fák (jellegfák) tájkarakter-formáló szerepe

Magyarország jövőben várható éghajlatával analóg területek keresése

Az éghajlatváltozás térképes szemléltetési lehetőségei

A potenciális természetes növényzet térképes szemléltetési lehetőségei

A tájföldrajzi tájfogalom társszakmák tájfogalmaihoz fűződő viszonya

Táj-, környezet- és/vagy természetföldrajzi feladatok megoldására fejlesztett térinformatikai szoftverek és modulok áttekintése

Tájváltozási folyamatok elemzése georeferált katonai térképek segítségével

Programnyelvek a földrajz és a térinformatika szolgálatában

Bonszainevelésre alkalmas növényegyedek és kőanyagok hazai gyűjtési lehetőségeinek feltárása térinformatikai módszerekkel

A tájékozódási futás, természetjárás és kerékpározás eltérő igényeit kiszolgáló térképek átfogó elemzése

Táj-, környezet- vagy természetföldrajzi példák a térbeli autokorreláció használatára

Tematikus térképek készítése valós vagy fiktív helyszínen játszódó irodalmi művekhez

Dr. Csüllög Gábor

Történeti tájhasználat-változások vizsgálata térképi forrásokból

Tájrégészeti vizsgálatok

Felszínfedettségi változások és következményeinek elemzése térinformatikai módszerekkel egy választott magyarországi mintaterületen

Dr. Darabos Gabriella

Egy kiválasztott táj (kistáj, tájrészlet) tájhasználat változásának elemzése térinformatikai módszerekkel

Gresina Fruzsia, Dr. Szalai Zoltán

Magyarországi homokterületek üledékeinek komplex granulometriai elemzése pannon korszaktól napjainkig

Modern szemcseméret elemző eszközökkel kapott mérési eredmények statisztikai alapú összehasonlítása kitekintéssel a klasszikus módszerekkel való megfeleltetés eshetőségével

Dr. Jakab Gergely

A talajok biológiai aktivitásának mérése teafűvel – egy globális adatbázis

Hormonhatású anyagok kimutathatósága talajokból

Hormonhatású anyagok életciklusai nagyvárosi környezetben

A talajerózió szerepe a szén körforgalomban

Erózióbecslés mintaterületre a WEPP modell alkalmazásával

Vízmosások térbeli elemzése GIS segítségével

Dr. Kohán Balázs

A Kárpát-medence stabilizotópos tájképe – átlagos, évszakos és idősoros vizsgálatok

A légköri dinamika kapcsolata az Alpok stabilizotópos tájképében felismerhető változásokkal

Egy kiválasztott település WEBGIS-alapú döntéselőkészítő, döntéstámogató rendszerének elkészítése

Dr. Munkácsy Béla

A megújuló energiaforrások nagy arányú rendszerbe integrálása és ennek földrajzi kapcsolatrendszere

Szélenergia potenciálok Veszprém és Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Biomassza potenciál a Szolnoki járásban

Dr. Pinke Zsolt

Ingatlanpiaci összehasonlító elemzés az Alföldön

Dr. Szalai Zoltán

Kvalitatív SOM vizsgálatok

Külső témavezetők témái

Pásztor László PhD, tudományos főmunkatárs, témacsoport vezető

Elérhetősége: MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály, 1022 Budapest Herman Ottó út 15.; pasztor@rissac.hu

A téma címe: Talajtérkép térbeli felbontásának növelése geoinformatikai módszerekkel A kidolgozandó feladat részletezése: A feladat során a szakdolgozónak először talajfoltokat és felvételi helyszíneket kell vektorizálnia archív talajtérképekről, valamint a hozzájuk tartozó leíró adatokat digitalizálnia. A térképek foltjainak dezaggregálásához nagyfelbontású, térinformatikai, távérzékelt adatokat kell az elemzésekhez használható formában összeállítania, geoadatbázisba szerveznie. A talajképződésben fontos tényezőkre vonatkozó, illetve a talajtulajdonságokkal összefüggésbe hozható indikátor adatok segítségével térbeli elemzéseket kell végeznie a térképben rejlő talaj-táj modellek felderítésére, amelyeket azonosításuk után a felhasznált tériinformatikai adatokra alkalmazva részletesebb térbeli felbontású térképeket fog előállítani. A modellezés eredményességét, illetve a dezaggregálás pontosságát validálással ellenőrzi, melynek alapján egy optimálisan szerkeszthető térképet állít elő. A feladat szinte kizárólag számítógépes munkát igényel és alapos térinformatikai, távérzékelési alapismereteket feltételez, valamint némi affinitást a geomatematikai módszerek alkalmazására.

Tanszéki konzulens: Kohán Balázs PhD